پروژه‌های ما

نیوزچین یک استارتاپ محتوایی در حوزه فناوری زنجیره‌بلوک، رمزارزها و سایر موضوعات مرتبط است که سعی می‌کند اخبار، مقالات و بررسی‌های تخصصی این حوزه را در اختیار علاقه مندان ایرانی قرار دهد. مأموریت ما تولید محتوا درباره فناوری زنجیره‌بلوک با همه گستردگی‌اش در انواع اشکال و افزایش دانایی متخصصان در کنار ارتقای سطح آگاهی جامعه به دور از جنجال‌ها و دروغ پراکنی هاست.

Start typing and press Enter to search